Reviews

วรรณวินา ชายวิริยางกูร (กิม)

วันนี้เรียนวันแรกรู้สึกได้เทคนิคใหม่เยอะค่ะแต่ต้องฝึกอีกเยอะน่าจะนำเทคนิคที่พี่แนะนำไปใช้ได้ดีกว่าเดิมค่ะ พี่อธิบายกระชับแล้วก็ตรงประเด็นดีค่ะเข้าใจง่ายค่ะ

19 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563