Reviews

พิชญา สุนทรครุฑ (ฟร้อง)

เป็นเทคนิคที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะ พอเริ่มทำไปก็เข้าใจมากขึ้น รู้สึกว่าพอแบ่งเป็นmini paragraph แล้วหนูจับใจความได้ดีมากขึ้น

Oct 21, 2020 - Nov 25, 2020