Reviews

วรรณวินา ชายวิริยางกูร (กิม)

วันนี้เรียนวันแรกรู้สึกได้เทคนิคใหม่เยอะค่ะแต่ต้องฝึกอีกเยอะน่าจะนำเทคนิคที่พี่แนะนำไปใช้ได้ดีกว่าเดิมค่ะ พี่อธิบายกระชับแล้วก็ตรงประเด็นดีค่ะเข้าใจง่ายค่ะ

Nov 19, 2020 - Nov 27, 2020