โครงสร้างพื้นฐานข้อสอบ CU-AAT

พาร์ทเวลาคำถาม
Verbal70 นาที55 คำถาม
Math70 นาที55 คำถาม
Total140 นาที110 คำถาม

ตารางสอบรอบต่อไป

วันสอบวันสุดท้ายของการสมัคร
Feb 15, 2021Jan 30, 2021

เนื้อหาข้อสอบเบื้องต้น

Verbal

 • Critical Reading
  • Sentence Completion
  • Passage-based Readings
 • Writing
  • Improving Sentences
  • Identifying Sentence Errors
  • Improving Paragraphs

Math

 • Arithmetic
 • Algebra
 • Geometry
 • Problem Solving