สรวิศ นาคสู่สุข (พี่แฮม)

 • 18' - ปัจจุบัน

  สถาบัน Gimme Eng

 • 17' - 18'

  เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทเอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

 • 16' - 17'

  ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Sciences ประเทศ อังกฤษ

 • 10' - 14'

  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ

เทคนิคที่ใช่ จะช่วยนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของทั้งคะแนนและมหาวิทยาลัย

กระบวนการการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยแบบ Gimme Eng

ปรึกษาตัวต่อตัว

ได้รับคำปรึกษากับพี่แฮมโดยตรงผ่าน การโทรเพื่อแก้ปัญหาและกำหนดเป้าหมายของแต่ละคน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวที่อัพคะแนนและหลักสูตรที่เข้ากับนักเรียน

เสนอหลักสูตรที่เข้ากับผู้เรียน

หลังจากที่พี่แฮมทราบทั้งปัญหาและเป้าหมายของนักเรียนรายคนแล้ว จะมีการจัดทำหลักสูตร one on one ขึ้นมาซึ่งนักเรียนสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสมและสรุปหลักสูตรกับพี่แฮมที่เข้ากับนักเรียนแต่ละคน

ทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ทำการประเมินพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนก่อนเริ่มเรียนจริง

เรียนสดออนไลน์

เริ่มการเรียนในรูปแบบสอนเทคนิค 100 % เรียนสดออนไลน์ไม่มีวีดีโอ

สอนเทคนิคเฉพาะตัว

ได้รับปรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในส่วนการหาจุดยืนของเทคนิคที่นรแต่ละคนอยากจะปรับเข้ากับตนเองพร้อมทั้งช่วยปรับหลักสูตรในทุกๆสัปดาห์เพื่อให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหานรให้ได้ประสิธิภาพมากที่สุด

ประเมินพัฒนาการผู้เรียน

ประเมินพัฒนาการนรผ่านข้อสอบและสรุปเทคนิคที่จำเป็นให้เข้ากับนร one on one ที่นรสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตัวเองและสามารถปรับทั้งในโรงเรียนหรือข้อสอบอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด