การสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยปี 2564 ทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์

Posted : Dec 20, 2020

Tags :

เราสรุปได้ว่าการสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ยื่นคะแนนได้ทันเวลานั้น
ข้อสอบส่วนใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10วัน (ในเวลาทำการ) คะแนนถึงจะออก

ควรวางแผนดีๆเพื่อที่จะเตรียมตัวขั้นต่อไป

การสอบแอดมิดชั่นเพื่อที่จะเข้าคณะของจุฬา :

 • 22 มี.ค.64 (ผลคะแนนต้องออกไม่เกิน 5 มี.ค.64เพื่อที่จะใช้ยื่น)
 • 31 มี.ค.64

การสอบแอดมิดชั่นเพื่อที่จะเข้าคณะของธรรมศาสตร์ :

 • มีตั้งแต่เดือน มี.ค.64 ไปจนถึง เม.ษ.64
 • SAT
  • 13 มี.ค. 2564, deadline 12/2/2021
 • CU-TEP
  • 10/1/2021, deadline 24/12/2020
  • 31/1/2021, deadline 20/1/2021
  • 14/2/2021 , deadline 28/1/2021
 • CU-AAT
  • 9/1/2021, deadline 24/12/2020
  • 13/3/2021, deadline 25/2/2021
 • TU-GET
  • 31/1/2021, deadline 15/1/2021
  • 21/2/2021, deadline 15/2/2021
 • GSAT
  • 10/1/2021, deadline 3/1/2021

ทั้ง IELTS และ GED จะถูกจัดสอบทุกๆสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ตามแต่ละสนามสอบ เราควรเช็คในเว็บไซต์และควรวางแผนให้ดี

ถ้าสมมติมีอะไรเปลี่ยนแปลง ทาง Gimme Eng จะรีบอัพเดตทันทีในเว็บไซต์